Chcę pomóc

Jak możesz nam pomóc

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, utrzymujemy się głównie z darowizn, dlatego też ogromnie licznym na wsparcie z Państwa strony. Dzięki Państwa wpłatom realizujemy wiele projektów: dla ubogich, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, odrzuconych, uzależnionych, dzieci i dorosłych.

Bank PEKAO S.A. o/Białystok
08 1240 5211 1111 0000 4926 2870
MIĘDZYNARODOWY KOD BANKU
KOD SWIFT: PKOPPLPW

 

KOCHANI DARCZYŃCY, DZIĘKI WASZEJ HOJNOŚCI MOŻEMY POMAGAĆ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.